Tài liệu, Văn bản 89bay.vn

Tài liệu, Văn bản 89bay.vn


DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU SÀN GIAO DỊCH TMĐT 89BAY.VN BAN HÀNH

  1. Hồ sơ giới thiệu công ty ( Profile ) 

  2. Tài liệu giới thiệu sản phẩm dịch vụ

  3. Bảng giá dịch vụ

  4. Hợp đồng mẫu

  5. Video hướng dẫn tạo Gian hàng

  6. Mẫu đăng ký thông tin :  Mau TT PGA

Tư vấn bán hàng

0383398885