Hải sản Tươi & Khô Nha Trang

3 năm Đánh giá:

Danh mục sản phẩm

Lườn Cá Thu 1 Nắng

270.000 đ

Khánh Hòa Thêm vào

Hải sản Tươi & Khô Nha Trang

Đà Lạt, Nha Trang free ship

Mực Cán Đại Tẩm Vị

1.350.000 đ

Khánh Hòa Thêm vào

Hải sản Tươi & Khô Nha Trang

Free ship Nha Trang và Đà Lạt
Free ship đơn hàng trên 700k

Mực Đất Mành Tẩm Vị

220.000 đ

Khánh Hòa Thêm vào

Hải sản Tươi & Khô Nha Trang

Free ship Nha Trang, Đà Lạt
Free ship hóa đơn trên 700,000 đ

Tư vấn bán hàng

08.661.29.661