Gian hàng quy chuẩn Việt Nam

Gian hàng quy chuẩn Việt Nam


Gian hàng quy chuẩn Việt Nam là gian hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ đã đạt các TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VIỆT NAM như Việt GAP, TCVN, Chứng nhận ATVS TP, có thông tin  đầy đủ và rõ ràng về nhà sản xuất, nhà cung cấp, về người bán. Bất kỳ người bán nào có sản phẩm, dịch vụ đạt các tiêu chuẩn nói trên và phù hợp với quy định của sàn TMĐT 89BAY.VN đều có thể đăng bán MIỄN PHÍ 1 năm trên sàn vào hạng mục gian hàng này. Hiện nay Sàn TMĐT 89BAY.VN không thu bất cứ loại phí nào của chủ gian hàng. 

Tư vấn bán hàng

0383398885