THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC MỘT CUỘC KHẢO SÁT TẠI VIỆT NAM(DỰ THẢO)

Ngày tạo:08/02/2020 00:00
Nguồn:89bay.vn APP_KEY=base64:OZ+A/Ebw76D6ho/l646pCO+U9E2qYDUdf9p1yC0tZuE= APP_DEBUG=false DEBUGBAR_ENABLED=false APP_LOG_LEVEL=debug APP_URL=http://89bay.vn APP_DOMAIN=89bay.vn APP_VER=1 APP_LANG=vi APP_HTTPS=false DB_CONNECTION=mysql DB_HOST=urbox-hn-dev.c37bltyxkfpm.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com DB_PORT=3306 DB_DATABASE=89bay DB_USERNAME=89bay DB_PASSWORD=0ljHeJPkim6nN0yrTVI5 BROADCAST_DRIVER=log CACHE_DRIVER=file SESSION_DRIVER=file SESSION_LIFETIME=120 QUEUE_DRIVER=sync REDIS_HOST=127.0.0.1 REDIS_PASSWORD=null REDIS_PORT=6379 MAIL_DRIVER=smtp MAIL_HOST=mail.89bay.cafetuky.vn MAIL_PORT=587 MAIL_USERNAME=noreply@89bay.cafetuky.vn MAIL_PASSWORD=*0_trC%3B&h} MAIL_ENCRYPTION=tls MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@89bay.cafetuky.vn MAIL_FROM_NAME=89bay.vn PUSHER_APP_ID= PUSHER_APP_KEY= PUSHER_APP_SECRET= PUSHER_APP_CLUSTER=mt1
Lượt xem:17166

Đăng ký tự nguyện cuộc khảo sát này, có thể tham gia nhiều lĩnh vực liên quan. Việt Nam là nước láng giềng của nước ta, trong thời kỳ kinh tế suy thoái, phải ra bên ngoài để tìm kiếm cơ hội  đầu tưđột phá phát triển.

Tìm hiểu tình hình kinh tế Việt Nam, cơ sở hạ tầng, nhu cầu thị trường, đất đai, thuế quan và các chính sách liên quan khác. 

Nội dung liên quan

1. Doanh nghiệp Logistic, có mong muốn đầu tư và hợp tác trong thời gian khảo sát

- Xây dưng khu công nghiệp hậu cần

- Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

- Vận chuyển chuỗi hải sản đông lạnh

- Thảo thuận hợp tác doanh nghiệp chuyển phát nhanh

2. Các doanh nghiệp sửa chữa phụ từng ôtô, có mong muốn mở kênh bán hàng tại Việt Nam

- Thành lập công ty tại Việt Nam

- Hiểu biết chính sách thuế, đất đai...

3. các doanh nghiệp sản xuất ô tô, có mong muốn mở kênh bán hàng tại Việt Nam-

- Thành lập công ty bán hàng tại Việt Nam

- Xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hoàn chỉnh

4. Các công ty thương mại điện tử

- Nhập khẩu sản phẩm Việt nam, chênh lệch giá, sản phẩm  công nghệ

- Tương tác xuất khẩu sản phẩm của Hải Nam thúc đẩy thương mại giữa hai nước và làm phong phú thị trường mua sắm trực tuyến.

- Hội nhập thị trường thương mại điện tử 

Tình hình báo danh

Tổng thư ký Mạnh của Hiệp hội Công nghiệp Hậu cần Thương mại Điện tử tỉnh Hải Nam đã tổ chức và lãnh đạo đội

Công ty TNHH Logistics Mạch Nguyên Hải Nam Trích Đáp Nhất Mễ: Lâu Kiến Trung

Công ty TNHH dịch vụ và bán hàng xe ôt Áo Thụy Hỉa Khẩu: Dư Hải Huy

Công ty TNHH  phụ tùng ô tô Thông Đạt Chúng Hợp Hải Nam: Vương Minh Sinh

Công ty TNHH Logistics Kim Thuận Đạt Hải Nam : Lý Du Bình

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Triều Dương (Giám đốc sàn TMĐT 89bay.vn), SĐT: 0969 265 100