Cơ bản | Nâng cao:

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG – CHINA (Gi tt là CTY ĐẠI DƯƠNG - CHINA) là doanh nghip hot đng trong lĩnh vc thương mi và xây dng ti Vit Nam, được cp phép thành lp ngày 2 tháng 7 năm 2009. Vào ngày 19/11/2018, CTY ĐẠI DƯƠNG - CHINA xây dng sàn thương mi đin t 89bay.vn (Gi tt là sàn 89bay.vn) vi nhim v h tr các Doanh nghip v thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mi, hp tác quc tế, tư vn và làm cu ni gia doanh nghip, các cơ quan qun lý Nhà nước và các doanh nghip nước ngoài đ phát trin kinh doanh thương mi và đng thi bo v quyn, li ích hp pháp, giá tr sn phm ca Doanh nghip thành viên. Trong nhiu năm hot đng, Cty Đi Dương - China đã kết ni vi các th trường ca Vit Nam và nước ngoài ở tất cả các lĩnh vực sn xut, kinh doanh, dch v, cung ng sn phm hàng hóa, nông sn, thy sn…Bằng những hoạt động thiết thực của mình Cty Đi Dương - China mong mun vn hành sàn thương mi đin t 89bay.vn giúp các doanh nghiệp thành viên không ngừng phát triển, tăng năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị phần trong và ngoài nước. Vì vậy, Sàn 89bay.vn ngày càng được khẳng định là h thng thương mi có uy tín, là nơi đáng tin cậy của doanh nghiệp, doanh nhân và là nơi hội tụ của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực hàng đu tại Việt Nam. 

 Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  Quy định  |  Quyền lợi & Trách nhiệm  |  Sơ đồ website  |  Xếp hạng quảng cáo  |  Dịch vụ quảng cáo  |  Gửi phản hồi  |  RSSTin tức  |  Báo cáo vi phạm
Powered By dai8c